cách unfriend trên facebook nhanh

Hướng dẫn cách unfriend trên facebook nhanh với phần mềm Ninja

Lọc bạn bè không tương tác là cách giúp người dùng Facebook loại bớt các tài khoản clone, có thêm những người bạn chất lượng. Điều này đặc biệt cần thiết đối với những người kinh doanh online. Vậy cách unfriend trên Facebook nhanh nhất như thế nào? Mời bạn tìm hiểu thông tin trong…