Fix lỗi tràn menu màn hình trên trình duyệt Chrome, fix css chrome lỗi menu

Vừa qua trình duyệt nổi tiếng Chrome của Google được cho là dính phải một số lỗi hiển thị css. Sau khi tìm hiểu, thì lỗi này chỉ xuất hiện trên bản cập nhật số 39, cụ thể là bản 39.0.2171.65 Lỗi này phát sinh được dự đoán một phần do độ phân giải màn…