Google năm 1999- Facebook Ninja

Năm 1999 là một năm sau khi công ty Google được thành lập, họ có trụ sở tại một gara ô tô và thuê 1 nhân viên làm việc, và năm 1998 Google được các báo bình chọn là 1 trong số 100 công cụ tìm kiếm website tốt nhất. Phần mềm Ninja xin hướng dẫn 1 số…