Hướng dẫn đăng bài marketplace tự động bằng phần mềm Ninja Auto Post

Hiện nay xu hướng đăng bài Marketplace khá phổ biến, nhà nhà chuyển qua đăng marketplace. Đơn giản vì facebook đã tạo riêng cho anh chị kinh doanh bán hàng một sân chơi riêng, nơi rành cho các nhà kinh doanh bán hàng riêng. Nên các bài đăng bán hàng trên marketplace thường tiếp cận…